KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Lidia Konopska-Kula

KONTAKT

+48 32 707 49 93
+48 531 306 003

kancelaria@notariusz-zabrze.eu

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialne dokonywane się  przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu.

Notariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął‚ wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Obowiązek ten trwa nieprzerwanie, również po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji.

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
  • sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
  • sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy Życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu;
  • sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów;
  • doręcza oświadczenia;
  • sporządza projekty aktów, oświadczeń„ i innych dokumentów;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Notariusz lub pracownicy Kancelarii udzielą Państwu bezpłatnie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących konkretnej czynności notarialnej, wysokości wynagrodzenia notariusza oraz należnych opłat dodatkowych (podatki oraz opłaty sądowe).