KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Lidia Konopska-Kula

KONTAKT

+48 32 707 49 93
+48 531 306 003

kancelaria@notariusz-zabrze.eu

Niezbędne dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego, oraz w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego sporządzenie czynności, przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed umówionym terminem spotkania.

W razie braku możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, mogą one zostać przesłane do Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kancelaria@notariusz-zabrze.eu). Przekazane w ten sposób dokumenty powinny zostać okazane lub przedłożone w oryginale w dniu dokonania czynności.

Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danego aktu notarialnego, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, niewymienionych poniżej dokumentów. Dlatego, przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego, zalecamy kontakt z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów.

Czynności notarialne polegające na: poświadczeniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, poświadczeniu daty okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów, dokonywane są w Kancelarii na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości notariusz lub pracownicy Kancelarii chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Dokumenty niezbędne do każdej czynności notarialnej.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia pełnomocnictwa.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia testamentu.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej.
Dokumenty niezbędne do darowizny nieruchomości gruntowej/lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej/lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 
Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy spółki.
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego.